Downlods

महत्त्वाचे कायदे 

bombay_police_act_1951

Civil Rights actनागरी_हक्क_सरंक्षण_अधिनियम_१९५५

Evidence Actपुरावा कायदा

Human Rights Actमानवी_हक्क_संरक्षण_अधिनियम_१९९३

Hunda bandi kayada हुंडाबंदी_अधिनियम_१९६१

Maha police Act महाराष्ट्र_पोलीस_अधिनियम,_१९५१

Right_to_Service_Act

RTI By Yashada(1)

SC_ST act SC_ST_अत्याचार_प्रतिबंध_अधिनियम

महाराष्ट्रातील_काँग्रेसचा_स्वातंत्र्यलढा

 

PSI पदी निवड झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत 

Download

_____________

मुलाखत प्रश्नावली 2016-17 (ज्ञानदीप अकॅडेमी)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदांसाठी घेण्यात आलेल्या यशस्वी उमेदवारांच्या मुलाखती

Download

____________

बालभारती पुस्तके पीडीएफ स्वरुपात

इयत्ता पाचवी

सामान्य विज्ञान
आपला स्वातंत्र्य लढा
भूगोल
गणित

 

इयत्ता सहावी

सामान्य विज्ञान
भूगोल
गणित
आपल्या स्थानिक शासन संस्था
प्राचीन भारताचा इतिहास

 

इयत्ता सातवी

सामान्य विज्ञान
भूगोल
गणित
आपले संविधान
मध्ययुगीन भारताचा इतिहास

 

इयत्ता आठवी

सामान्य विज्ञान
भूगोल
गणित
भारत आणि जग
आधुनिक भारताचा इतिहास

 

इयत्ता नववी

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
भूगोल
गणित भाग एक
गणित भाग दोन
इतिहास व राज्यशास्त्र

 

इयत्ता दहावी

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1   

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 2  

भूगोल
गणित भाग एक
गणित भाग दोन
इतिहास व राज्यशास्त्र

 

 

YCMOU Books 

 • राष्ट्रीय आंदोलनातील महाराष्ट्रचा सहभाग 

Download

 • महाराष्ट्रातील सामाजिक व संस्कृतिक प्रबोधन 

Download

 • ब्रिटिश वसाहतवाद आणि महाराष्ट्र 

Download

 • सामाजिक पुनर्बांधणीची दिशा 

Download

 • भारतातील धार्मिक विविधता 

Download

 • भारताचा संस्कृतिक वारसा 

Download

 • सार्क स्थापनेनंतरची वाटचाल 

Download

 • वसाहतवाद व सार्क देश

 Download

 • सार्क देशांचा परिचय

 Download

 • आधुनिक भारतातील स्त्रीजीवन

 Download

 • मध्ययुगीन भारतातील स्त्रीजीवन

 Download

 • प्राचीन भारतातील स्त्रीजीवन

 Download

 • मध्ययुगीन भारत (1206 ते 1857)

 Download

 • मध्ययुगीन भारत (1206 ते 1857) (सलतनत ते विजयनगर)

 Download

 • प्राचीन भारत राजकीय स्थित्यंतरे

 Download

 • आधुनिक भारताचा इतिहास

 Download